23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

1. Apskaičiuokite f(x) reikšmę, kai   =

Sprendimas.

sin(x)-cos( 2* x)  = 
sin(x)-cos( 2* x) =  = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
sin( 
 π
/ 2
)
-cos( 
 2* π
/ 2
)
 =  = 
=
sin( 
 π
/ 2
)
-cos(π)
 =  = 
=
1-cos(π) =  = 
=
1+1 =  = 
=
2
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 2

2.Parodykite, kad  f(x) = (sin(x)+1)(2sin(x)-1)

Sprendimas.

sin(x)-cos( 2* x)  = 
sin(x)-cos( 2* x) =  = 
=
Paaiškinimas:
Kosinuso argumento žeminimo formulė =
sin(x)-( cos(x)^2- sin(x)^2) =  = 
=
sin(x)- cos(x)^2+ sin(x)^2 =  = 
=
sin(x)-(1- sin(x)^2)+ sin(x)^2 =  = 
=
sin(x)-1+ sin(x)^2+ sin(x)^2 =  = 
=
sin(x)-1+ 2* sin(x)^2 =  = 
 2* sin(x)^2+sin(x)-1 =  = 
=
Paaiškinimas:
Kvadratinis trinaris , kur
a = 2, b = 1, c = -1.
Diskriminantas = = = 9.
User posted image
x1 = = = = 1/2
x2 = = = = -1
 2* (sin(x)- 
 1
/ 2
)
* (sin(x)+1)
 =  = 
=
 ( 2* sin(x)- 
 2* 1
/ 2
)
* (sin(x)+1)
 =  = 
=
 ( 2* sin(x)-1)* (sin(x)+1)

3.Išspręskite lygtį  f(x) = 0

Sprendimas.

 2* sin(x)-1  = 
0
 2* sin(x)-1 = 0 = 0
 2* sin(x) = 0+1 = 
 2* sin(x) = 1 = 
sin(x) =  
 1
/ 2
 = 
arcsin(sin(x)) = arcsin( 
 1
/ 2
)
 = 
=
x = arcsin( 
 1
/ 2
)
 = 
=
x =  
 π
/ 6
 = 
x = ( (-1)^k* ( 
 π
/ 6
)
+ π* k
)
 = 
=
x =  (-1)^k* ( 
 π
/ 6
)
+ π* k
 = 
 = 0
 = 
 = 
 = 
 = 

sin(x)+1  = 
0
sin(x)+1 = 0 = 0
sin(x) = -1+0 = 
sin(x) = -1 = 
arcsin(sin(x)) = arcsin(-1) = 
=
x = arcsin(-1) = 
=
x = - 
 π
/ 2
 = 
x = - 
 π
/ 2
+ 2* π* k
 = 
 = 0
 = 
 = 
 = 

Atsakymas:  = ir  =

22 uždavinys24 uždavinys