18 uždavinys

17 uždavinys19 uždavinys

Sprendimas.

Blokelio didesniosios sienos ilgis x, mažesniosios y.

Iš pirmo paveikslėlio gauname

h  + x = 42 + y  (1)

Iš antro paveikslėlio gauname

h  + y = 26 + x  (2)

Sudedame abi lygtis:

(h+x)+(h+y)  = 
(42+y)+(26+x)
(h+x)+(h+y) = (42+y)+(26+x) = 
=
h+x+(h+y) = (42+y)+(26+x) = 
=
h+x+h+y = (42+y)+(26+x) = 
=
h+x+h+y = 42+y+(26+x) = 
=
h+x+h+y = 42+y+26+x = 
h+h+x+y = 42+y+26+x = 
h+h+x+y = 42+26+y+x = 
=
 2* h+x+y = 42+26+y+x = 
=
 2* h+x+y = 68+y+x = 
 2* h+y = 68+y+x = 
 2* h+y = 68+y = 
 2* h = 68+y = 
 2* h = 68 = 
h =  
 68
/ 2
 = 
=
h = 34 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 34

17 uždavinys19 uždavinys