18 uždavinys

17 uždavinys19 uždavinys

Sprendimas.

Blokelio didesniosios sienos ilgis x, mažesniosios y.

Iš pirmo paveikslėlio gauname

h  + x = 42 + y  (1)

Iš antro paveikslėlio gauname

h  + y = 26 + x  (2)

Sudedame abi lygtis:

(h+x)+(h+y)  = 
(42+y)+(26+x)
(h+x)+(h+y) = (42+y)+(26+x)$$(h+x)+(h+y)$$ = $$(42+y)+(26+x)$$
$${\normalsize (h+x)}$$ = $${\normalsize h+x}$$
h+x+(h+y) = (42+y)+(26+x)$$h+x+(h+y)$$ = $$(42+y)+(26+x)$$
$${\normalsize (h+y)}$$ = $${\normalsize h+y}$$
h+x+h+y = (42+y)+(26+x)$$h+x+h+y$$ = $$(42+y)+(26+x)$$
$${\normalsize (42+y)}$$ = $${\normalsize 42+y}$$
h+x+h+y = 42+y+(26+x)$$h+x+h+y$$ = $$42+y+(26+x)$$
$${\normalsize (26+x)}$$ = $${\normalsize 26+x}$$
h+x+h+y = 42+y+26+x$$h+x+h+y$$ = $$42+y+26+x$$
h+h+x+y = 42+y+26+x$$h+h+x+y$$ = $$42+y+26+x$$
h+h+x+y = 42+26+y+x$$h+h+x+y$$ = $$42+26+y+x$$
$${\normalsize h+h}$$ = $${\normalsize 2\cdot h}$$
 2* h+x+y = 42+26+y+x$$2\cdot h+x+y$$ = $$42+26+y+x$$
$${\normalsize 42+26}$$ = $${\normalsize 68}$$
 2* h+x+y = 68+y+x$$2\cdot h+x+y$$ = $$68+y+x$$
 2* h+y = 68+y+x$$2\cdot h+y$$ = $$68+y+x$$
 2* h+y = 68+y$$2\cdot h+y$$ = $$68+y$$
 2* h = 68+y$$2\cdot h$$ = $$68+y$$
 2* h = 68$$2\cdot h$$ = $$68$$
h =  
 68
/ 2
$$h$$ = $$\frac{68}{2}$$
$${\normalsize \frac{68}{2}}$$ = $${\normalsize 34}$$
h = 34$$h$$ = $$34$$
$$(h+x)+(h+y)$$  = $$(42+y)+(26+x)$$
$$h+x+h+y$$  = $$(42+y)+(26+x)$$
$$h+x+h+y$$  = $$42+y+26+x$$
$$2\cdot h+x+y$$  = $$68+y+x$$
$$2\cdot h+y$$  = $$68+y$$
$$2\cdot h$$  = $$68$$
$$h$$  = $$\frac{68}{2}$$
$$h$$  = $$34$$

Atsakymas: 34

17 uždavinys19 uždavinys