17 uždavinys

16 uždavinys18 uždavinys

Sprendimas.

Galimos 6 * 6 = 36 baigtys, šešiose iš jų iškrenta vienodi skaičiai, skirtingiems skaičiams lieka 36 - 6 = 30 baigčių.

Iš jų pusę kartų (15) pirmas bus didesnis, pusę kartų (15) antras bus didesnis.

=

Atsakymas: 

16 uždavinys18 uždavinys