14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Sprendimas.

Aritmetinės progresijos skirtumas d = 3, narių skaičius lygus  = = =

Aritmetinės progresijos narių sumos formulė  =

S_n  = 
 
 (a_1+a_n)* n
/ 2
S_n =  
 (a_1+a_n)* n
/ 2
 = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
S_n =  
 (2+a_n)* n
/ 2
 = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
S_n =  
 (2+251)* n
/ 2
 = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
S_n =  
 (2+251)* 84
/ 2
 = 
=
S_n =  
 (253)* 84
/ 2
 = 
=
S_n =  (253)* 42 = 
=
S_n = 10626 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 10626

13 uždavinys15 uždavinys