13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Sprendimas.

Greičio funkciją atitinka kelio funkcijos išvestinė.

 ( t^2+ 10* t)  = 
 ( 2* t^2+ 7* t+2)
 ( t^2+ 10* t) =  ( 2* t^2+ 7* t+2) = 
=
Paaiškinimas:
Laipsnio išvestinė, kur n = 2
x išvestinė yra 1
 2* t+10 =  ( 2* t^2+ 7* t+2) = 
=
Paaiškinimas:
Laipsnio išvestinė, kur n = 2
x išvestinė yra 1
Konstantos išvestinė yra 0
 2* t+10 =  4* t+7 = 
10 =  4* t+7- 2* t = 
10-7 =  4* t- 2* t = 
=
10-7 =  2* t = 
=
3 =  2* t = 
 
 3
/ 2
 = t = 
=
1.5 = t = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: po 1.5 valandos

12 uždavinys14 uždavinys