9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Apskaičiuokite trikampio ABC plotą.

Sprendimas.

  = = =

Atsakymas: 12 cm2

8 uždavinys10 uždavinys