10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Apskaičiuokite stačiakampio gretasienio tūrį.

Sprendimas.

 V = a b c = 5 cm * 2 cm * 3 cm = 30 cm3

Atsakymas: 30 cm3

9 uždavinys11 uždavinys