9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

40 berniukų amžiaus vidurkis yra 11 metų, 20 mergaičių – 14 metų. Koks visų šių 60 vaikų amžiaus vidurkis?

A  11  B  12  C  13  D  14

Sprendimas.

Bendras vaikų amžius = = = = =

60 vaikų vidurkis 12 metų.

Atsakymas: B

8 uždavinys10 uždavinys