8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Apskaičiuokite paveiksle pavaizduoto trikampio plotą.  

A  1,5

B 

C 3

D  

Sprendimas.

Trikampio plotas lygus dviejų kraštinių ir kampo tarp jų sinuso sandaugos pusei.

S =  = 1.5

Atsakymas: A

7 uždavinys9 uždavinys