8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Apskaičiuokite paveiksle pavaizduoto trikampio plotą.  

A  1,5

B $$0.5\cdot \sqrt {10}$$

C 3

D  $$3\cdot \sqrt {2}$$

Sprendimas.

Trikampio plotas lygus dviejų kraštinių ir kampo tarp jų sinuso sandaugos pusei.

S = $$\frac{1}{2}\cdot 3\cdot \sqrt {2}\cdot sin(45)$$$$\frac{1}{2}\cdot 3\cdot \sqrt {2}\cdot (\frac{\sqrt {2}}{2})$$$$\frac{3}{2}$$ = 1.5

Atsakymas: A

7 uždavinys9 uždavinys