10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Kurie trys skaičiai yra iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai?

A     ;;         B      ; ;;          C    ; ;          D    ;

Sprendimas.

  =

  =

=

Atsakymas: D

9 uždavinys11 uždavinys