7 uždavinys

6 uždavinys8 uždavinys

Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = f(x) grafikas. Nustatykite, kuris iš pateiktų teiginių apie funkcijos y = f(x) išvestinę yra teisingas:   

A f'(8) > 0

B f'(4) = 0

C f'(0) = 3

D f'(-1) < 0

Sprendimas:

Išvestinė mažiau už nulį tada, kai grafikas leidžiasi žemyn. Taške x = -1 grafikas leidžiasi, todėl  f'(-1) < 0

Atsakymas: D

6 uždavinys8 uždavinys