6 uždavinys

5 uždavinys7 uždavinys

Visi  dviženkliai skaičiai,  kurių  skaitmenų  suma  lygi  5,  po  vieną  užrašomi  kortelėse.  Tada atsitiktinai ištraukiama viena kortelė. Kokia tikimybė, kad joje užrašytas skaičius yra lyginis?

A $$\frac{1}{5}$$        B  $$\frac{2}{5}$$         C  $$\frac{3}{5}$$       D  $$\frac{4}{5}$$

Sprendimas.

Dviženkliai skaičiai,  kurių  skaitmenų  suma  lygi  5, yra: 14, 23, 32, 41, 50.

Trys iš jų yra lyginiai. Tikimybė $$\frac{3}{5}$$

Atsakymas: C

5 uždavinys7 uždavinys