26 uždavinys

25 uždavinys27 uždavinys

Paveiksle pavaizduoti funkcijų f1(x) = $$x^{3}+1$$ ir f2(x) =$$\sqrt[3]{x}+1$$ grafikai intervale x >= 0.

1. Duoti  grafikai  kertasi.  Įrodykite,  kad  susikirtimo  taško  A  (žr.  pav.) koordinatės yra (1; 2).

Sprendimas.

Apskaičiuojam abiejų funkcijų reikšmes taške x = 1:

f1(1) = $$1^{3}+1 = 2$$.

f2(1) =$$\sqrt[3]{1}+1 = 1+1 = 2$$ .

Abiejų funkcijų reikšmės taške x = 1 yra 2. Taigi grafikai kertasi taške (1; 2).

2. Apskaičiuokite plotą figūros, kuri yra apribota paveiksle pavaizduotais grafikais

Sprendimas.

Norint rasti plotą, apribotą dviejų funkcijų grafikais, reikia apskaičiuoti aukštesnės ir žemesnės funkcijos integralų skirtumą tame intervale (0; 1). 

(0;1;saknis(3,x)+1)-(0;1; x^3+1)  = 
(0;1;saknis(3,x)+1)-(0;1; x^3+1) = $$\int_{0}^{1} (\sqrt[3]{x}+1)-\int_{0}^{1} (x^{3}+1)$$ = 
$${\normalsize \int_{0}^{1} (\sqrt[3]{x}+1)}$$ = $${\normalsize (\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{x^{4}}+x){\LARGE |}_{0}^{1}}$$
Paaiškinimas:
Šaknies integralas, kur n = 3, m = 1
Konstantos c integralas yra cx, čia c = 1
|(0;1; 
 3
/ 4
* saknis(3, x^4)
+x
)
-(0;1; x^3+1)
 = $$(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{x^{4}}+x){\LARGE |}_{0}^{1}-\int_{0}^{1} (x^{3}+1)$$ = 
$${\normalsize \int_{0}^{1} (x^{3}+1)}$$ = $${\normalsize (\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}}$$
Paaiškinimas:
Laipsnio integralas, kur n = 3
Konstantos c integralas yra cx, čia c = 1
|(0;1; 
 3
/ 4
* saknis(3, x^4)
+x
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{x^{4}}+x){\LARGE |}_{0}^{1}-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize (\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{x^{4}}+x){\LARGE |}_{0}^{1}}$$ = $${\normalsize ((\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{1^{4}}+1)-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0))}$$
Paaiškinimas:
$${\normalsize (F(x)){\LARGE |}_{a}^{b} = F(b)-F(a)}$$, čia F(x) = 3/4*saknis(3,x^4)+x a = 0, b = 1
( 
 3
/ 4
* saknis(3, 1^4)
+1
)
-( 
 3
/ 4
* saknis(3, 0^4)
+0
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{1^{4}}+1)-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize \sqrt[3]{1^{4}}}$$ = $${\normalsize 1}$$
( 
 3
/ 4
* 1
+1
)
-( 
 3
/ 4
* saknis(3, 0^4)
+0
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$(\frac{3}{4}\cdot 1+1)-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize \frac{3}{4}\cdot 1}$$ = $${\normalsize \frac{3}{4}}$$
( 
 3
/ 4
+1
)
-( 
 3
/ 4
* saknis(3, 0^4)
+0
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$(\frac{3}{4}+1)-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize (\frac{3}{4}+1)}$$ = $${\normalsize \frac{3}{4}+1}$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 3
/ 4
* saknis(3, 0^4)
+0
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize \sqrt[3]{0^{4}}}$$ = $$0$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 3
/ 4
* 0
+0
)
-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{3}{4}\cdot 0+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize \frac{3}{4}\cdot 0}$$ = $$0$$
 
 3
/ 4
+1-(0+0)-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(0+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
 
 3
/ 4
+1-(0)-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize -(0)}$$ = $$0$$
 
 3
/ 4
+1-0-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-0-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
 
 3
/ 4
+1-|(0;1; 
 1
/ 4
* x^4
+x
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$ = 
$${\normalsize (\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}}$$ = $${\normalsize ((\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)-(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0))}$$
Paaiškinimas:
$${\normalsize (F(x)){\LARGE |}_{a}^{b} = F(b)-F(a)}$$, čia F(x) = 1/4*x^4+x a = 0, b = 1
 
 3
/ 4
+1-(( 
 1
/ 4
* 1^4
+1
)
-( 
 1
/ 4
* 0^4
+0
)
)
 = $$\frac{3}{4}+1-((\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)-(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0))$$ = 
$${\normalsize -((\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)-(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0))}$$ = $${\normalsize -(\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)+(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0)}$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
* 1^4
+1
)
+( 
 1
/ 4
* 0^4
+0
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)+(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0)$$ = 
$${\normalsize \frac{1}{4}\cdot 1^{4}}$$ = $${\normalsize \frac{1}{4}}$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
+1
)
+( 
 1
/ 4
* 0^4
+0
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)+(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0)$$ = 
$${\normalsize \frac{1}{4}\cdot 0^{4}}$$ = $$0$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
+1
)
+(0+0)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)+(0+0)$$ = 
$${\normalsize (0+0)}$$ = $${\normalsize 0+0}$$
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
+1
)
+0+0
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)+0+0$$ = 
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
+1
)
+0
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)+0$$ = 
 
 3
/ 4
+1-( 
 1
/ 4
+1
)
 = $$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)$$ = 
$${\normalsize -(\frac{1}{4}+1)}$$ = $${\normalsize -\frac{1}{4}-1}$$
 
 3
/ 4
+1- 
 1
/ 4
-1
 = $$\frac{3}{4}+1-\frac{1}{4}-1$$ = 
 
 3
/ 4
- 
 1
/ 4
+1-1
 = $$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}+1-1$$ = 
$${\normalsize 1-1}$$ = $$0$$
 
 3
/ 4
- 
 1
/ 4
+0
 = $$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}+0$$ = 
 
 3
/ 4
- 
 1
/ 4
 = $$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}$$ = 
$${\normalsize \frac{3}{4}-\frac{1}{4}}$$ = $${\normalsize \frac{1}{2}}$$
 
 1
/ 2
$$\frac{1}{2}$$
$$\int_{0}^{1} (\sqrt[3]{x}+1)-\int_{0}^{1} (x^{3}+1)$$  = $$$$
$$(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{x^{4}}+x){\LARGE |}_{0}^{1}-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$  = $$$$
$$(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{1^{4}}+1)-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-(\frac{3}{4}\cdot \sqrt[3]{0^{4}}+0)-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}\cdot x^{4}+x){\LARGE |}_{0}^{1}$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-((\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)-(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0))$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}\cdot 1^{4}+1)+(\frac{1}{4}\cdot 0^{4}+0)$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)+(0+0)$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-(\frac{1}{4}+1)$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}+1-\frac{1}{4}-1$$  = $$$$
$$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}$$  = $$$$
$$\frac{1}{2}$$ $$$$

Atsakymas: $$\frac{1}{2}$$

3. Per f2(x) =$$\sqrt[3]{x}+1$$ grafiko  tašką  A  nubrėžta  liestinė. Raskite  kampo,  kurį  liestinė  sudaro  su teigiamąja ašies Ox kryptimi, tangentą

Sprendimas.

Norint rasti liestinės tangentą, reikia rasti  f2(x) išvestinę taške x = 1

 (saknis(3,x)+1)  = 
 (saknis(3,x)+1) = $$(\sqrt[3]{x}+1)'$$ = 
$${\normalsize (\sqrt[3]{x}+1)'}$$ = $${\normalsize \frac{1}{3\cdot \sqrt[3]{x^{2}}}}$$
Paaiškinimas:
n - o laipsnio šaknies išvestinė, čia n = 3
Konstantos išvestinė yra 0
 
 1
/ 3/ saknis(3, x^2)
 = $$\frac{1}{3\cdot \sqrt[3]{x^{2}}}$$ = 
Paaiškinimas:
Keitimas $${\normalsize x}$$ = $${\normalsize 1}$$.
 
 1
/ 3/ saknis(3, 1^2)
 = $$\frac{1}{3\cdot \sqrt[3]{1^{2}}}$$ = 
$${\normalsize \frac{1}{\sqrt[3]{1^{2}}}}$$ = $${\normalsize \frac{1}{1}}$$
 
 1
/ 3/ 1
 = $$\frac{1}{3\cdot 1}$$ = 
$${\normalsize 3\cdot 1}$$ = $${\normalsize 3}$$
 
 1
/ 3
$$\frac{1}{3}$$
$$(\sqrt[3]{x}+1)'$$  = $$$$
$$\frac{1}{3\cdot \sqrt[3]{x^{2}}}$$  = $$$$
$$\frac{1}{3\cdot \sqrt[3]{1^{2}}}$$  = $$$$
$$\frac{1}{3}$$ $$$$

Atsakymas: $$\frac{1}{3}$$

25 uždavinys27 uždavinys