25 uždavinys

24 uždavinys26 uždavinys

Paveiksle pavaizduoti du žaidimo ratai: pirmasis padalytas į tris lygius sektorius A, B ir C, antrasis – į du  lygius  sektorius  A  ir  B. Žaidžiamas toks žaidimas: metama moneta ir žiūrima, kas iškrinta; jei herbas  H, sukama pirmojo rato rodyklė, o jei skaičius  S  –  antrojo rato rodyklė.  Laikykite, kad  ant sektoriaus ribos rodyklė sustoti negali.

1.  Apskaičiuokite žaidimo rezultato HC tikimybę

Sprendimas.

Kad iškris herbas (H), tikimybė , kad išsuks raidę C pirmame rate, tikimybė 

HC tikimybė yra  =

Atsakymas: 

2. Apskaičiuokite tikimybę žaidimo rezultato, kai žaidimo rato rodyklė sustoja ties raide A

Sprendimas.

Reikia sudėti tikimybes HA ir SA

Kad iškris herbas ir po to raidė A pirmame rate, tikimybė yra = .

Kad iškris skaičius ir po to raidė A antrame rate, tikimybė yra = .

Sudedam gautas tikimybes:   = =

Atsakymas: 

24 uždavinys26 uždavinys