24 uždavinys

23 uždavinys25 uždavinys

Su  kuriomis  kintamojo  x  reikšmėmis  reiškinio skaitinė  reikšmė keturis  kartus  mažesnė  už reiškinio skaitinę reikšmę?

Sprendimas.

 
 2
/ (x+1)
* 4
  = 
 
 (x+1)
/ 2
 
 2
/ (x+1)
* 4
 =  
 (x+1)
/ 2
 = 
=
 
 8
/ (x+1)
 =  
 (x+1)
/ 2
 = 
8 =  
 (x+1)* (x+1)
/ 2
 = 
 8* 2 =  (x+1)* (x+1) = 
=
16 =  (x+1)* (x+1) = 
=
16 =  (x+1)^2 = 
 (x+1)^2 = 16 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Iš abiejų pusių traukiame šaknį, gauname dvi lygtis 

=

ir

=

saknis( (x+1)^2)  = 
saknis(16)
saknis( (x+1)^2) = saknis(16) = 
=
x+1 = saknis(16) = 
=
x+1 = 4 = 
x = 4-1 = 
=
x = 3 = 
 = 
 = 
 = 

saknis( (x+1)^2)  = 
-saknis(16)
saknis( (x+1)^2) = -saknis(16) = 
=
x+1 = -saknis(16) = 
=
x+1 = -4 = 
x = -4-1 = 
=
x = -5 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: x = -5 ir x = 3

23 uždavinys25 uždavinys