23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Duotoje koordinačių sistemoje nubraižykite funkcijų f(x) = 2x ir g(x) = 1.5x + 1 grafikus.

Sprendimas:

Raskime bent po du kiekvieno grafiko taškus.

 f(x) = : kai x  = 0; y = 1;  kai x = 2; y = = .

Taigi, grafikas f(x) = yra eksponentė, einanti per taškus (0; 1) ir (2; 4).

 g(x) = : kai x  = 0; y = 1;  kai x =2 ; y = = .

Taigi, grafikas f(x) = g(x) =  yra tiesė, einanti per taškus (0; 1) ir (2; 4)

Remdamiesi užduotyje 23.1 nubraižytais grafikais užrašykite lygties  =  sprendinius

Sprendimas.

Grafikai kertasi taškuose  (0; 1) ir (2; 4), todėl lygties sprendiniai yra x = 0 ir x = 2

Atsakymas:  x = 0 ir x = 2

22 uždavinys24 uždavinys