22 uždavinys

21 uždavinys23 uždavinys

Žinoma,  kad  a, √b ir  c  yra  trys  iš  eilės  einantys  lyginiai  skaičiai,  kurių  suma  lygi  36. 

Apskaičiuokite a+b+c.

Sprendimas.

Kadangi skaičiai  a, √b ir  c yra einantys iš eilės ir lyginiai,

 √b = a + 2

c = a + 4.

a + √b +  c = 36, rasime skaičių a:

a+saknis(b)+c  = 
36
a+saknis(b)+c = 36 = 
a+a+2+c = 36 = 
a+a+2+a+4 = 36 = 
a+a+a+2+4 = 36 = 
=
 2* a+a+2+4 = 36 = 
=
 3* a+2+4 = 36 = 
=
 3* a+6 = 36 = 
 3* a = 36-6 = 
=
 3* a = 30 = 
a =  
 30
/ 3
 = 
=
a = 10 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

a = 10;

√b = a + 2 = 10 + 2 = 12; b = 122 = 144;

c = a + 4 = 10 + 4 = 14.

a + b + c = 10 + 144 + 14 = 168.

Atsakymas: 168

21 uždavinys23 uždavinys