12 uždavinys

11 uždavinys13 uždavinys

Ritinio šoninio paviršiaus plotas lygus 10π.  Apskaičiuokite ritinio ašinio pjūvio plotą.

A   5    B    10    C   5π    D    10π 

Sprendimas

Šoninio paviršiaus plotas  yra , o ašinio pjūvio plotas , t.y. π kartų mažesnis už šoninio.

Atsakymas: B

11 uždavinys13 uždavinys