11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Apskaičiuokite 

A         B        C        D    

Sprendimas.

= = = = = = = = = =

Atsakymas: C

10 uždavinys12 uždavinys