9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Funkcijos  =  grafiko eskizas yra:

Sprendimas.

Funkcijos  =  eskizas yra eksponentė 

 

Kadangi ant argumento x uždėtas modulis, funkcijos   =  grafiko kairioji pusė tampa simetriška dešiniajai pusei ašies y atžvilgiu:

 

Atsakymas: E

8 uždavinys10 uždavinys