10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Kam lygu xyz, kai x2yz3 = 73 ir xy2 = 79 ? 

A 74       B 76       C 78      D 79       E 710

Sprendimas

x2yz3 = 7(1)

xy2 = 79  (2)

Lygčių (1) ir (2) kairiųjų pusių sandauga lygi dešinių pusių sandaugai:

 (x2yz3)*(xy2)  =  (73)*(79)

 ( x^2* y* z^3)* ( x* y^2)  = 
 ( 7^3)* ( 7^9)
 ( x^2* y* z^3)* ( x* y^2) =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
 x^2* y* z^3* ( x* y^2) =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
 x^2* y* z^3* x* y^2 =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
 x^2* x* y* z^3* y^2 =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
 x^2* x* z^3* y* y^2 =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
x^2 * x = x^3
 x^3* z^3* y* y^2 =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
y * y^2 = y^3
 x^3* z^3* y^3 =  ( 7^3)* ( 7^9) = 
 x^3* z^3* y^3 =  7^3* ( 7^9) = 
 x^3* z^3* y^3 =  7^3* 7^9 = 
7^3 * 7^9 = 7^12
 x^3* z^3* y^3 =  7^12 = 
saknis(3, x^3* z^3* y^3) = saknis(3, 7^12) = 
saknis(3; x^3 * z^3 * y^3) = x * z * y
 x* z* y = saknis(3, 7^12) = 
 x* z* y =  7^4 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 


Atsakymas: A

 

 

 

 

9 uždavinys11 uždavinys