8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Išspręskite nelygybę log0.01 100  <  log0.01 x.

A (-∞ ; 100)        B (0 ; 0.01)        C (0.01 ; 100)      D (0 ; 100)      E (100; +∞)

Sprendimas

log0.01 100  <  log0.01 x

Logaritmuojami reiškiniai turi būti teigiami, todėl apibrėžimo sritis yra x > 0;

log(0.01,100)  < 
log(0.01,x)
log(0.01,100) < log(0.01,x)$$log_{0.01}(100)$$ < $$log_{0.01}(x)$$
Vienodi logaritmų pagrindai
Pagrindas 0.01 < 1, todėl pasikeičia nelygybė
100 > x$$100$$ > $$x$$
x < 100$$x$$ < $$100$$
$$log_{0.01}(100)$$  < $$log_{0.01}(x)$$
$$100$$  > $$x$$
$$x$$  < $$100$$

Atsižvelgus į apibrėžimo sritį, gauname, kad x priklauso (0 ; 100)

Atsakymas: D

7 uždavinys9 uždavinys