7 uždavinys

6 uždavinys8 uždavinys

Visus iš eilės einančius natūraliuosius skaičius keliant kvadratu buvo gauta seka 

12 22 32 ...  n2 ... Skaičius  108 yra šios sekos narys. Kuris skaičius šioje sekoje eis iš karto 

po skaičiaus 108

A (108+1)2       B (108)2      C (105)2       D (104+1)2         E (104)2+1

 

Sprendimas

Sakykim, 108 yra n - asis narys

$$10^{8} = (10^{4})^{2}$$,

n = 104.

Sekantis narys, (n+1) - asis yra

(n+1)2 = (104 + 1)2

Atsakymas: D

 

6 uždavinys8 uždavinys