2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Kuriame paveiksle pavaizduota didėjančioji funkcija?

Tik viename grafike - B - nėra nei horizontalių, nei vertikalių dalių.

Atsakymas: B

1 uždavinys3 uždavinys