1 uždavinys

2 uždavinys

Kurios iš žemiau užrašytų funkcijų grafiko eskizas pavaizduotas paveiksle? 

 

A $$y = \sqrt {x}$$        B $$y = log_{2}(x)$$           C  $$y = 2^{x}$$          D $$y = x^{3}$$          E  $$y = \frac{1}{x}$$

 
Sprendimas

           

 

Per tašką (0; 0) eina tik A $$y = \sqrt {x}$$ ir D $$y = x^{3}$$.

Šaknies grafikas yra išlenktas į viršų.

Atsakymas: A

2 uždavinys