1 uždavinys

2 uždavinys

Kurios iš žemiau užrašytų funkcijų grafiko eskizas pavaizduotas paveiksle? 

 

A =        B  =           C   =          D  =          E   =

 
Sprendimas

           

 

Per tašką (0; 0) eina tik A  = ir D  = .

Šaknies grafikas yra išlenktas į viršų.

Atsakymas: A

2 uždavinys