18 uždavinys

17 uždavinys19 uždavinys

Keturkampio ABCD kampas A yra status AB = 5, AD = 12, BC = CD = BD.

Apskaičiuokite keturkampio ABCD plotą.

Sprendimas.

Pagal pitagoro teoremą,  = = = = = .

Trikampio ABD plotas yra  = = .

Lygiakraščio trikampio BDC, kurio kraštinė lygi 13, plotas yra  = =

Sudėjus abiejų trikampių plotus gauname 

Atsakymas:  

17 uždavinys19 uždavinys