17 uždavinys

16 uždavinys18 uždavinys

Į apskritimą įbrėžtas stačiakampis ABCD taip, kad kraštinė AB

lygiagreti Ox ašiai. AB = 4, AD = 3.

Raskite taško D koordinates.

Sprendimas.

O - apskritimo centras, tuo pačiu ir įbrėžto stačiakampio centras.

y ašis kraštinę DC dalija pusiau, todėl taško D x koordinatė yra  = = = .

Analogiškai, taško D y koordinatė yra  = =

Atsakymas: (-2; 1.5)

16 uždavinys18 uždavinys