19 uždavinys

18 uždavinys20 uždavinys

Tikimybė, kad reikalinga knyga yra pirmos bibliotekos fonde, lygi 0,7, o kad ši knyga yra 

antros bibliotekos fonde, lygi 0,55. Apskaičiuokite tikimybę, kad knyga yra bent vienos 

bibliotekos fonde. 

Sprendimas.

Pažymime įvykius

A - knyga nėra pirmame fonde. P(A) = 1 - 0.7 = 0.3

B - knyga nėra pirmame fonde. P(B) = 1 - 0.55 = 0.45.

Tikimybė, kad knyga nebus nei A, nei B fonduose, yra P(A) * P(B)  = 0,3 * 0,45 = 0,135.

Tikimybė, kad knyga bus bent viename fonde yra 1 - 0.135 = 0.865.

Atsakymas: 0.865

18 uždavinys20 uždavinys