16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Apskaičiuokite reiškinio reikšmę. 

Sprendimas.

 

Atsakymas: 2

15 uždavinys17 uždavinys