15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Duoti trys natūralieji skaičiai a, b, c. Kiekvienas šių skaičių yra mažesnis už 11. Raskite 

didžiausią reiškinio $$\frac{a+b}{c}$$ skaitinę reikšmę.

Sprendimas.

Kuo didesnis skaitiklis a+b, tuo trupmena didesnė.

Didžiausias galimas a = 10, didžiausias galimas b = 10 (nepasakyta, kad skaičiai turi būti skirtingi).

Kuo mažesnis vardiklis c, tuo trupmena didesnė.

Mažiausias galimas c = 1. 

$$\frac{a+b}{c} = \frac{10+10}{1} = 20$$

Atsakymas 20.

14 uždavinys16 uždavinys