14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Sausio 1 dieną pradėtame eksploatuoti smėlio karjere buvo 80 000 m3 smėlio. Kasmet 

planuojama iškasti 20 % praėjusių metų gale karjere likusio smėlio. Kiek kubinių metrų

smėlio karjere turėtų likti po 3 metų? 

Sprendimas.

Sudėtinių procentų formulė  = .

Pradinis kiekis S = 80 000.

Kasmet iškasama procentų p = 20.

Laikotarpių skaičius n = 3 metai.

S_n  = 
S_n =  = 
 80000* (1- 
 20
/ 100
)
^3
 =  = 
=
 80000* (1-0.2)^3 =  = 
=
 80000* (0.8)^3 =  = 
=
 80000* 0.512 =  = 
=
40960
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 


Atsakymas: 
40960

13 uždavinys15 uždavinys