14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Sausio 1 dieną pradėtame eksploatuoti smėlio karjere buvo 80 000 m3 smėlio. Kasmet 

planuojama iškasti 20 % praėjusių metų gale karjere likusio smėlio. Kiek kubinių metrų

smėlio karjere turėtų likti po 3 metų? 

Sprendimas.

Sudėtinių procentų formulė $$S_{n} = S\cdot (1-\frac{p}{100})^{n}$$.

Pradinis kiekis S = 80 000.

Kasmet iškasama procentų p = 20.

Laikotarpių skaičius n = 3 metai.

S_n  = 
S_n = $$S_{n}$$ = 
 80000* (1- 
 20
/ 100
)
^3
 = $$80000\cdot (1-\frac{20}{100})^{3}$$ = 
$${\normalsize \frac{20}{100}}$$ = $${\normalsize 0.2}$$
 80000* (1-0.2)^3 = $$80000\cdot (1-0.2)^{3}$$ = 
$${\normalsize 1-0.2}$$ = $${\normalsize 0.8}$$
 80000* (0.8)^3 = $$80000\cdot (0.8)^{3}$$ = 
$${\normalsize (0.8)^{3}}$$ = $${\normalsize 0.512}$$
 80000* 0.512 = $$80000\cdot 0.512$$ = 
$${\normalsize 80000\cdot 0.512}$$ = $${\normalsize 40960}$$
40960$$40960$$
$$S_{n}$$  = $$$$
$$80000\cdot (1-\frac{20}{100})^{3}$$  = $$$$
$$80000\cdot (1-0.2)^{3}$$  = $$$$
$$80000\cdot (0.8)^{3}$$  = $$$$
$$80000\cdot 0.512$$  = $$$$
$$40960$$ $$$$


Atsakymas: 
40960

13 uždavinys15 uždavinys