9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Sprendimas:

Kampas tarp vektorių smailus, kai jų skaliarinė sandauga teigiama:

> 0

> 0

>

<

Atsakymas: B

8 uždavinys10 uždavinys