8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Sprendimas:

Išrinksime 3 dainuojančius iš 6:

=

Išrinksime 2 grojančius iš 4:

=

Sudauginame 20 ir 6

=

Atsakymas: C

7 uždavinys9 uždavinys