26 uždavinys

25 uždavinys

Sprendimas:

Norint rasti geometrinės progresijos vardiklį, užteks rasti pirmo ir antro narių santykį =

Aritmetinės progresijos vidurinis narys lygus savo kaimynų aritmetiniam vidurkiui:

=

=

=    (1)

Geometrinės progresijos vidurinys narys lygus savo kaimynų geometriniam vidurkiui:

=

=

=    (2)

Lygčių (1) ir (2) kairiosios pusės lygios, todėl sulyginame jų dešiniasias puses:

= , abi lygties puses daliname iš b:

=

=

Pažymėkime trupmeną =

=

= 0

      = = = =

      = = = = .

      = = = = , netinka, nes jei q būtų lygus 1, visi geometrinės progresijos nariai būtų vienodi. O pasakyta, kad a ≠ b.

Atsakymas: - 2

25 uždavinys