2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Sprendimas:

Šaknies grafikas pakeltas į viršų

 Atsakymas: D

 

1 uždavinys3 uždavinys