1 uždavinys

2 uždavinys

Sprendimas:

Vardiklis negali būti lygus nuliui

$$1-x$$$$0$$

$$1-x$$$$-1$$

$$x$$$$1$$

Atsakymas: C:

2 uždavinys