1 uždavinys

2 uždavinys

Sprendimas:

Vardiklis negali būti lygus nuliui

≠ 0

Atsakymas: C:

2 uždavinys