15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Sprendimas:

Aibės A pirminiai skaičiai yra B = {3; 7; 13}.

Jų suma yra =

Atsakymas: 23

14 uždavinys16 uždavinys