14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Sprendimas:

Reikia, kad iškristų 6+6.

Kad vienas kauliukas iškris šešiomis akutėmis, tikimybė yra .

  = .

Atsakymas: .

Sprendimas:

4 skaičių sandauga nelyginė, kai visi keturi skaičiai nelyginiai.

Kad vienas kauliukas iškris nelyginiu akučių skaičiumi, tikimybė = .

Tikimybė, kad 4 kauliukai iškris nelyginiu akučių skaičiumi, yra

= .

Visais kitais atvejais sandauga yra lyginė:

=

Atsakymas: 

13 uždavinys15 uždavinys