26 uždavinys

25 uždavinys

Sprendimas:

ΔABE = ΔACD, todėl atitinkami kampai lygūs: ∠DAC = ∠ABE = a.

Tada ∠BAF = 60° - a.

∠AFB = 180° - ∠ABE - ∠BAF = 180° - a - (60° - a) = 180° - a - 60°  + a = 120°.

∠AFE = 180° - ∠AFB = 180° - 120° = 60°

Sprendimas:

Pirmoje dalyje įrodyta, kad ∠AFE = 60°.

Trikampis ABC lygiakraštis, todėl ∠C = 60°.

Be to trikampiai ΔACD ir ΔAFE turi bendrą kampą.

Pagal 2 kampus trikampiai ΔACD ir ΔAFE yra panašūs.

Sprendimas:

Pažymėkim AC = 5, CD = 2.

Pagal kosinusų teoremą randame AD: 

= = = =

= .

Trikampiai ΔACD ir ΔAFE panašūs,

AF ir AC bei AE ir AD yra jų atitinkamos kraštinės.

Jos proporcingos, todėl =

AC = 5, AE = 2, AD = . Įsistatome šias reikšmes į proporciją:

  =

  =

  =

Randame FD:

= = = =

Jau radome AF ir FD, padaliname vieną iš kito:

= =

Atsakymas:

25 uždavinys