19 uždavinys

18 uždavinys20 uždavinys

Sprendimas:

= 0

=

=

=

=

x = 8 patenka į apibrėžimo sritį.

Atsakymas: x = 8

-------------------------------------------------------------------------

Sprendimas:

= 0

= 0

= 0

---------------------------

= 0

=

---------------------------

= 0

  =

  =

  =

  =

Atsakymas:  = ir  = bei   =

18 uždavinys20 uždavinys