11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Sprendimas:

Viso mokinių  =

Pagal vidurkio formulę

  =

    =

  =

  =

  =

  =

Atsakymas: 5

Sprendimas:

Viso mokinių 25. Apsilankė 1 arba 2 kartus 8 + 11 = 19 mokinių.

Atsakymas:

10 uždavinys12 uždavinys