10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Sprendimas:

Keičiame pirmojo logaritmo pagrindą iš a į 2:

= =

Sudauginus su antruoju logaritmu, gauname

=

Atsakymas: B

9 uždavinys11 uždavinys