9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Sprendimas:

Apibrėžimo sritis x - 5 ≥ 0 arba x ≥ 5

= 0 turi du sprendinius: x = - 2 ir x = 2, bet nei vienas iš jų nepatenka į apibrėžimo sritį.

= 0 turi vieną sprendinį x = 5

Atsakymas: B Vieną

8 uždavinys10 uždavinys