10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Sprendimas:

Keičiame logaritmo pagrindą iš 4 į 2:

= = = =

Atsakymas: D 

9 uždavinys11 uždavinys