21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Sprendimas:

= = = 25. 

x1 = = = =  

x2 = = = =

Taško E abscisė lygi x2 = 3

Atsakymas: 3

------------------------------------------------------

Sprendimas:

=

Atsakymas:

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Taške A liestinė su x ašimi sudaro 135° kampą, todėl f'(x) = tg(135)

=

=

=

=

x = 1

y = = = =

y = 6

Atsakymas: 3

------------------------------------------------------

Sprendimas:

y = kx + b

k = tg(135) = -1

y = -x + b

Įsistačius tašką (1;6):

6 = -1 + b

b = 7

Liestinės lygtis y = -x + 7

Atsakymas: y = -x + 7

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Trikampio △BOC plotas lygos = =

Parabolės dalies, nuo x = 0 iki x = 3, plotas:

=

  =

=

=

  =

  =

 

Iš trikampio ploto atėmus parabolės dalies plotą, gauname:

=

Atsakymas: 11

 

20 uždavinys22 uždavinys