16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Duotos aibės A = {- 5; - 4; 3; 7; 9} ir B {3; 5; 7; 9; 13}.

1. Raskite A ∩ B.

Sprendimas:

Aibių sankirta yra bendri taškai: {3; 7; 9};

Atsakymas: {3; 7; 9}

2. Kiek daugiausia elementų gali turėti aibės A poaibis, kurį sudaro vien nelyginiai skaičiai?

Sprendimas:

Aibė A turi 4 nelyginius skaičius: - 5; 3; 7; 9

Atsakymas: 4

15 uždavinys17 uždavinys