8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Sprendimas.

1) 2x+5 = 0 

x = -2.5

2) = 0 

x+2 = 0

x = -2

Apibrėžimo sritis x + 2 >= 0 t.y. x >= -2.

Į apibrėžimo sritį patenka tik vienas x

Atsakymas: B

7 uždavinys9 uždavinys