29 uždavinys

28 uždavinys30 uždavinys

Sprendimas.

Tarkime, kad  = .

Trikampiai ABD ir EBG panašūs pagal 3 kampus, panašumo koeficientas k,

todėl  =

= (1)

Analogiškai trikampiai DBC ir GBF panašūs pagal 3 kampus, panašumo koeficientas k,

todėl  =

= (2)

Kadangi AD = DC, lygčių (1) ir (2) dešiniosios pusės lygios, todėl lygios ir kairiosios pusės:  EG = GF.

Taškas G yra EF vidurio taškas.

28 uždavinys30 uždavinys