20 uždavinys

19 uždavinys21 uždavinys

Sprendimas.

 ( x^3+ 
 3* x^2
/ 2
- 6* x-2
)
  = 
0
 ( x^3+ 
 3* x^2
/ 2
- 6* x-2
)
 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
Sumos išvestinė (f+g)′ = f′ + g′
 ( x^3)+ ( 
 3* x^2
/ 2
)
- ( 6* x)- 2
 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
Laipsnio išvestinė, kur n = 3
 3* x^2+ ( 
 3* x^2
/ 2
)
- ( 6* x)- 2
 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
Laipsnio išvestinė, kur n = 2
 3* x^2+ 3* x- ( 6* x)- 2 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
x išvestinė yra 1
 3* x^2+ 3* x-6- 2 = 0 = 0
= 0
Paaiškinimas:
Konstantos išvestinė yra 0
 3* x^2+ 3* x-6-0 = 0 = 0
 3* x^2+ 3* x-6 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
3 iškeltas prieš skliaustus
 3* ( x^2+x-2) = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
Kvadratinis trinaris , kur
a = 1, b = 1, c = -2.
Diskriminantas = = = 9.
User posted image
x1 = = = = 1
x2 = = = = -2
 3* ( (x-1)* (x+2)) = 0 = 0
=
 3* (x-1)* (x+2) = 0 = 0

x = 1 ir x = -2

Suma 1 - 2 = -1

Atsakymas: -1

19 uždavinys21 uždavinys