5 uždavinys

4 uždavinys6 uždavinys

Lygiagretainio ABCD kampas A yra 35 laipsnių didumo. Apskaičiuokite kampo B didumą.

Sprendimas.

Tiesės AD ir BC lygiagrečios, kampai A ir B vienašaliai, jų suma 180 laipsnių.

Kampas B lygus 180 - 35  = 145 laipsniai

Atsakymas:  145 laipsniai

4 uždavinys6 uždavinys